40,000 Ukrainian Refugees have arrived in Spain and the government expects another 40,000. До Іспанії вже прибуло понад 40 тис. українців, і уряд очікує ще 40 тис.

найближчим часом Більше половини біженців мають вищу освіту, а 37% є неповнолітніми, для яких уже шукають місця в школі.26 березня 2022 03:49 ЗБЕРЕГТИ РОСІЙНО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ЖОЗЕ ЛУЇС ЕСКРІВА БЕЛЬМОНТЕ МІНІСТЕРСТВО ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БІЖЕНЦІВ Фернандо Гареа @fgareaПов’язані новини Молдова, хиткий міст до Європи для українських біженців: «Соціальна напруга жорстока» Фонд «Ла Кайша» та Міністерство інклюзії об’єдналися, щоб прийняти сім’ї біженців з УкраїниПонад 40 тисяч людей вже прибули до Іспанії, рятуючись від війни в Україні, згідно з даними Міністерства інклюзії, очолюваного Хосе Луїсом Ескрівою. Очікується, що незабаром ця цифра може перевищити 80 тис., і уряд працює з можливістю прибуття понад 150 тис. біженців.За цими даними, на цей час близько 17 тис. вже опрацьовано документацію для отримання дозволу на проживання та роботу, а ще 20 тис. вже звернулися за телефоном, наданим міністерством.Уряд розпочав операцію, щоб мати можливість приймати біженців, з пріоритетом надання їм допомоги після прибуття та надання їм документації майже миттєво, як попередній крок до другого етапу прийому та моніторингу.За даними уряду, Україну вже покинуло понад три мільйони людей. Останніми днями цей показник сповільнився — 6 і 7 березня досяг 200 000 щодня, до приблизно 50 000 у цей час.226 000 біженців вже прибули до Німеччини, а країни, близькі до України, наприклад Молдова, звернулися за допомогою до боротьби з напливом біженців, тож найближчими тижнями можна передбачити, що в Іспанію прибуде набагато більше.Холодні офіційні дані свідчать, що 37% українців, які приїжджають до Іспанії, – діти. З них 60% дорослих, 30% чоловіків і 70% жінок. Середній вік – 26 років.Понад 50% мають вищу освіту, 80% – середню. 21% тих, кого обслуговують, не мають житла, а 24% просять притулку.Навчання 40 000 дітейЦі відсотки говорять про проблему, близьку до тієї, з якою уряд намагатиметься зіткнутися у співпраці з автономними громадами: навчання понад 40 тис. українських дітей. Вони також потребують медичної допомоги.За словами міністерства, розподіл між громадами не може бути рівномірним, оскільки переважна більшість розподілена на конкретних територіях, де вже тривалий час існують колонії українців.Насправді, в Іспанії до війни було близько 120 000 українців, з високою присутністю в окремих районах, таких як Мадрид, Барселона, Малага, Аліканте та Мурсія. З цієї причини більшість тих, хто приїжджає, їдуть туди, де вже є сім’я чи знайомі. Щодо решти, Уряд працює над планами прийому.Уряд створив так звані CREADE (Центри прийому, прийому та направлення) в Мадриді, Барселоні, Аліканте і, невдовзі, в Малазі. У Мадриді це навчальний центр соціального забезпечення, в Барселоні — Фіра, в Аліканте — місто світла, а в Малазі — Палац ярмарків.Ті, хто перебуває в центрі, можуть залишатися до 72 годин до переведення до місць прийому.З тих, хто прибуває в центр Посуело, 40% потребують притулку, 25% – у Барселоні та менше 10% – в Аліканте, враховуючи важливість сімейних мереж. Довідковими неурядовими організаціями в CREADE є ACCEM в Мадриді-Посуело, Червоний Хрест у Барселоні та Аліканте, а в Малазі, яка відкриється за кілька днів, це буде CEAR.Понад 400 людей працюють у CREADE між Міністерством інклюзії, поліцією, юридичними особами, УВКБ ООН та соціального захисту.У п’ятницю ця газета відвідала центр, що працює в Мадриді, де є близько 400 місць для первинної допомоги. За допомогою Національної поліції та співробітників ACCEM біженці отримують догляд та термінову оформлення дозволів на проживання та роботу.Уряд використовує як правовий інструмент європейську директиву, ухвалену в 2001 році щодо конфлікту в Косово, але вона так і не була застосована через відсутність згоди. Директива дозволяє ввозити українців або довгострокових мешканців України. Остання Рада міністрів схвалила його поширення на війну переміщених осіб, незалежно від їх національності.плани хостівУряд у співпраці з 19 НУО розпочав плани, які включають квартири в Саребі або громадські установи. Місця в центрах прийому вже були заповнені недавнім прибуттям сирійських та афганських біженців.Щодо прийому, то складність, з якою зіткнулося міністерство, полягає в тому, що досі є великий досвід виховання неповнолітніх, а не дорослих. З цієї причини уряд співпрацює з La Caixa Foundation, який звик аналізувати придатність для цих випадків. За один день понад 600 сімей вже зателефонували, щоб дізнатися про цю альтруїстичну патронатну опіку, принаймні протягом півроку,,незважаючи на те, що на даний момент був запущений лише в чотирьох провінціях.Автономні співтовариства та муніципалітети не втручаються, оскільки неповнолітні без супроводу не прибули, за винятком дуже конкретних випадків, таких як група дітей з дитячого будинку, яка нещодавно прибула в Астурію.Так, місцеві та обласні адміністрації мають відповідати за освіту та охорону здоров’я. В обох випадках угода Конференції президентів передбачає, що центральний уряд покриває ці витрати за рахунок європейських коштів.З Мадридом у уряду виникли суперечки, оскільки регіональний уряд оприлюднив, що біженці повинні пройти додаткову процедуру, щоб отримати доступ до послуг, які їм уже гарантовано з тимчасовим захистом. Держсекретар з питань міграції надіслав листа керівництву Аюсо, який почав стверджувати, що реєстрація в лікарні Зендал була добровільною. Ця ситуація викликала значний дискомфорт в уряду з Мадридською громадою, яка, до того ж, не вважає використання медичного центру необхідним.За офіційними підрахунками, загальна вартість обслуговування українських біженців становить понад мільярд, приблизно 70 євро на день на кожного.Система прийому надає допомогу сім’ям біженців як на першому, так і на другому етапі (юридичні послуги, психологічна допомога, вивчення іспанської мови, кишенькові гроші, допомога в оренді…). Вони не можуть отримати мінімальний життєвий дохід, оскільки він призначений для осіб, які проживають більше одного року, але після цього терміну вони можуть його отримати.Джерела в уряді попереджають про небезпеку «спонтанної солідарності», виявивши мафії, що діють на кордоні України. Тому вони радять залишити всю операцію в руках організацій, які звикли до такого типу дій.

More than 40,000 people have already arrived in Spain fleeing the war in Ukraine, according to data from the Ministry of Inclusion . The forecast is that this figure may soon exceed 80,000 and the Government is working with the possibility that more than 150,000 refugees may arrive. According to this data, at this time the documentation of some 17,000 has already been processed so that they can have residence and work permits, and another 20,000 have already requested an appointment through the telephone provided by the Ministry. According to government data, more than three million people have already left Ukraine. In recent days the rate has slowed down -which reached 200,000 daily on March 6 and 7-, to about 50,000 at this time.226,000 refugees have already arrived in Germany and countries close to Ukraine, such as Moldova, have asked for help to deal with the influx of refugees, so it is likely that many more will arrive in Spain in the coming weeks. The raw official data indicates that 37% of the Ukrainians who come to Spain are children, 60% adults, 30% men and 70% women. The average age is 26 years. More than 50% have higher education and 80% have completed secondary education. 21% of those served do not have accommodation and 24% request shelter. Schooling 40,000 children. These percentages suggest a problem that the Government will try to face with the collaboration of the autonomous communities: i.e. the schooling of more than 40,000 Ukrainian children. They also require health care. According to the Ministry, the distribution cannot be uniform between communities, because the vast majority are distributed in specific areas where there have already been communities of Ukrainians for a long time. In fact, in Spain there were about 120,000 Ukrainians before the war, with a high presence in specific areas such as Madrid, Barcelona, ​​Malaga, Alicante and Murcia. For this reason, most of those who arrive go to those places where they already have family or acquaintances. For the rest, the Government is working on reception plans. The Government has established the so-called CREADE (Reception, and Referral Centers) in Madrid, Barcelona, ​​Alicante and, shortly, in Malaga. In Madrid it is the Social Security training center, in Barcelona the Fira, in Alicante the City of Light and in Malaga the Palace of Fairs. Those who stay at the center can stay up to 72 hours before being referred to accommodation centres .Of those who arrive at the center of Pozuelo, 40% need shelter, 25% in Barcelona and less than 10% in Alicante, given the importance of family networks. Reference NGOs in CREADE are ACCEM in Madrid-Pozuelo, Red Cross in Barcelona and Alicante, and in Malaga, which will open in a few days, it will be CEAR. More than 400 people work in the CREADE between the Ministry of Inclusion, Police, entities, UNHCR and Social Security.. With the help of the National Police and ACCEM personnel, the refugees receive care and the urgent processing of residence and work permits. The Government uses as a legal instrument a European directive approved in 2001 for the conflict in Kosovo, but which was never applied due to lack of agreement. The directive allows bringing Ukrainians or long-term residents in Ukraine. The last Council of Ministers approved extending it to war displaced persons, regardless of their nationality. The Government has launched, with the collaboration of 19 NGOs, plans that include flats or public establishments. Places in reception centers were already filled by the recent arrival of Syrian and Afghan refugees .Regarding reception, the difficulty that the Ministry has encountered is that until now there is extensive experience in fostering minors, but not adults. For this reason, the Government has the collaboration of the La Caixa Foundation, accustomed to analysis of suitability for these cases. In one day, more than 600 families had already called to inquire about this altruistic foster care and which is for a minimum of six months And that is despite that is has only been launched in four provinces up until now. The Autonomous Communities and the Ayuntamientos/ Town Halls are not intervening because unaccompanied minors have not arrived, except for very specific cases such as a group of children from an orphanage that recently arrived in Asturias. Yes, local and regional administrations should be in charge of education and health. For both cases, the agreement of the Conference of Presidents includes that the central government meets these expenses with European funds

Source https://www.elespanol.com/

5 thoughts on “

  1. Itís difficult to find educated people in this particular topic, however, you seem like you know what youíre talking about! Thanks

Leave a Reply