Допомога для українців провінції Аліканте Help for Ukranian Regugees in Alicante Province. Ayuda para ucranianos en Alicante

UKRANIAN UCRANIANO

Об’єкти Міста Світла Кіностудії  в Аліканте почали допомагати українським біженцям у Документаційному центрі, який дозволив упорядкувати їх статус перебування та постійності в країні. Таким чином, Національна поліція через Головне управління імміграційної та прикордонної поліції розробила процедуру звернення про тимчасовий захист для переміщених громадян, які втікають від російського вторгнення в Україну. Метою цього пункту є полегшення та прискорення документальних процедур, необхідних для упорядкування адміністративного становища цих людей, як це має місце в інших частинах країни, як повідомляє штаб-квартира у заяві. З цього вівторка розпочав роботу Центр документації для комплексного обслуговування всіх заявників за попереднім записом, з понеділка по неділю з 9:00 до 20:00. До цього часу всі громадяни, які зверталися до відділень Національної поліції, відвідували агенти провінційної імміграційної та прикордонної бригади, які оформляли їх «Декларацію про в’їзд» мовою своєї країни. Так само була створена система попереднього запису на прийом, відвідування якої здійснюється українською мовою через «Колл-центр» за номером телефону 910.474.444, і саме таким чином можна відвідувати цей центр. Для здійснення цієї процедури громадянам України є 90 днів, протягом яких перебування на нашій території є повністю легальним. У цьому ж Центрі їм також нададуть допомогу соціальні служби та інші установи, які забезпечують проживання цих громадян, їхню психологічну та медичну допомогу з метою впровадження в цьому ж місці всіх необхідних заходів для розміщення всього українського населення, яке прибуває, b нашій країні.

https://goo.gl/maps/VNnaKWgg8G2JFE2u8

Для екстрених випадків телефонуйте безкоштовно до швидкої допомоги та поліції 112. Послуги доступні іспанською англійською та німецькою мовами. Незабаром він буде доступний і українською мовою.

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЗА ІНОЗЕЦІВ, як правило, розглядає заяви про надання притулку. На даний момент громадянам України необхідно телефонувати за номером україномовного бронювання.+34 910474444. Дозвонитися важко. Але в українців є 3 місяці на отримання візи, тому, мабуть, краще трохи почекати.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УБЕЖИЩА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ CNP

У них есть офис по адресу Calle Apollo XI, 36, Бенидорм .

Щоб отримати допомогу з житлом, харчуванням та одягом, зверніться до відділу соціальної роботи BIENESTAR міста, де ви перебуваєте або провели останню ніч. Бенідорм поділено на зони, і в кожній є соціальний центр, де базуються соціальні працівники. Якщо ви не знаєте, куди піти. Перейдіть до основного. Concejeal de Bienestar, Carrer Pintor Lozano, 03501, Benidorm

https://goo.gl/maps/LP3UTGM23mapaGGJ8

медична допомога

Бров’я Валенсії. Якщо вони пред’являть паспорт і напишуть свою адресу на аркуші паперу, вони отримають удь-який українець може отримати SIP-карту на 3 місяці. Це дає безкоштовне медичне обслуговування. Якщо вони підуть до найближчого державного медичного центру під назвою “Centro de Salud” іспанською, на ньому буде логотип уряду” Generalitat Valenciana Salut” Служба охорони здокартку і зможуть звернутися до лікаря в центрі або, якщо є термінова проблема, звернутися до невідкладної допомоги до найближчої державної лікарні. Для Бенідорма та навколишніх міст це лікарня Марина Байша між Бенідормом і Вільяхойосою на Авеніда Марина Байша.

https://goo.gl/maps/zgiJokSsaGC3KSQe8

ДІТИ
Коли діти реєструються в медичному центрі, вони записуються на прийом до соціального працівника для перевірки їхнього добробуту.
Батьки можуть звернутися до відділу освіти муніципалітету Ajuntament/Ayuntamiento, щоб дізнатися про шкільні місця та безкоштовні уроки іспанської мови для всіх українців

Добровільні організації в Бенідормі, які діють в прилеглих містах району Марина Байша

В зависимости от мэрии, но иногда украинцы должны сначала пойти поговорить с социальным работником. щоб отримати направлення до Червоного Хреста та Карітасу

Каритас — благотворительная организация, связанная с католической церковью.

ІСПАНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ CRUZ ROJA допомагає українцям

Вони мають офіси в усіх містах. У Бенідормі вони відкриті з 9.00 до 13.00

 Gta. de los Carrascos, Bloque I-Bajo, 03501 Бенідорм.

https://goo.gl/maps/UgR2Rg8cKbGic8pC6

https://www.facebook.com/Cruz.Roja.Benidorm

HELP INTERNATIONAL BENIDORM

Международная помощь Международная помощ


SHOWBOAT, БЕЗКОШТОВНИЙ ОДЯГ ТА FOODBANK, Банк їжі Showboat закрито, якщо комусь потрібна їжа WhatsApp Jo за номером +34 676264825.

RUSSIAN RUSO

Учреждения Города Света в Аликанте начали оказывать помощь украинским беженцам в Центре документации, что позволило упорядочить их статус пребывания и постоянного проживания в стране. Таким образом, Национальная полиция через Главное управление иммиграционной и пограничной полиции разработала процедуру запроса временной защиты для перемещенных лиц, спасающихся от российского вторжения в Украину. Целью этого пункта является облегчение и ускорение документальных процедур, необходимых для упорядочения административного положения этих людей, как это имеет место в других частях страны, как сообщается в заявлении штаба. Центр документации начал работать с этого вторника для комплексного обслуживания всех заявителей по предварительной записи, с понедельника по воскресенье без перерыва с 9:00 до 20:00. из провинциальной иммиграционной и пограничной бригады, которые оформляли свою «декларацию о въезде» на языке своей страны. Кроме того, была создана система предварительной записи на прием, обслуживание на украинском языке через «Call-центр» по телефону 910.474.444, и именно так можно получить обслуживание в этом центре. Для осуществления этой процедуры у граждан Украины есть 90 дней, в течение которых их пребывание на нашей территории полностью легально. В этом же Центре им также будут оказывать помощь социальные службы и другие учреждения, отвечающие за содействие размещению этих граждан, их психологическую и медицинскую помощь с целью реализации в одном месте всех необходимых мер для размещения всего прибывающего населения Украины. в нашей стране.

https://goo.gl/maps/bbxdGtajnNPzHtsz8

УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ПО ИНОЗЕЦАМ, как правило, рассматривает заявления о предоставлении убежища. На данный момент гражданам Украины необходимо звонить по номеру украиноязычного бронирования. +34 910 474 444. Дозвониться сложно. Но у украинцев есть 3 месяца на получение визы, поэтому, пожалуй, лучше подождать немного.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УБЕЖИЩА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ CNP

У них есть офис по адресу Calle Apollo XI, 36, Бенидорм .

ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПОЛИЦИЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПОЖАРНЫЙ ВЫЗОВ 112. ЯЗЫКИ РАЗГОВОРНЫЕ НА ИСПАНСКОМ, АНГЛИЙСКОМ ФРАНЦУЗСКОМ, НЕМЕЦКОМ, СКОРО УКРАИНСКИЙ БУДЕТ ДОСТУПЕН.

За помощью с жильем, едой и одеждой обращайтесь в отдел социальной работы BIENESTAR того города, где вы остановились или провели последнюю ночь. Бенидорм разделен на зоны, и в каждой есть социальный центр, в котором работают социальные работники. Если вы не знаете, куда идти. Перейти к основному. Concejeal de Bienestar, Carrer Pintor Lozano, 03501, Бенидорм

https://goo.gl/maps/LP3UTGM23mapaGGJ8

Медицинская помощь

Бровья Валенсии. Если они предъявят паспорт и напишут свой адрес на листе бумаги, они получат любой украинец может получить SIP-карту на 3 месяца. Это дает бесплатное медицинское обслуживание. Если они пойдут в ближайший государственный медицинский центр под названием “Centro de Salud” на испанском, на нем будет логотип правительства” государственной больницы. Для Бенидорма и окрестных городов это больница Марина Байша между Бенидормом и Вильяхойосой Авенида Марина Байша.

https://goo.gl/maps/cYQTnLz9RoeTn54m6

ДЕТИ


Когда дети регистрируются в медицинском центре, им назначается встреча с социальным работником для проверки их благополучия.
Родители могут обратиться в отдел образования муниципалитета Аюнтамент/Аюнтамьенто, чтобы узнать о школьных местах и бесплатных уроках испанского языка для всех украинцев.

Добровольные организации, действующие в Бенидорме и близлежащих городах Марины Байша

В зависимости от мэрии, но иногда украинцы должны сначала пойти поговорить с социальным работником. для того, чтобы получить направление в Красный Крест и Каритас

Каритас — благотворительная организация, связанная с католической церковью.

ИСПАНСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ CRUZ ROJA

помогает украинцам

У них есть офисы во всех городах. В Бенидорме они открыты с 9.00 до 13.00.

 гта. де-лос-Карраскос, Блок I-Бахо, 03501 Бенидорм.

https://goo.gl/maps/UgR2Rg8cKbGic8pC6

https://www.facebook.com/Cruz.Roja.Benidorm

HELP INTERNATIONAL BENIDORM ПОМОЩЬ МЕЖДУНАРОДНОМУ БЕНИДОРМУ

SHOWBOAT FOODBANK, Продовольственный банк бесплатной еды и одежды закрыто, если кому-то нужна еда, WhatsApp Jo по телефону + 34 676264825.

ENGLISH INGLES

The facilities of the City of Light, in Alicante, have begun to assist Ukrainian refugees in the Documentation Center enabled to regularize their status of stay and permanence in the country. In this way, the National Police, through the General Immigration and Borders Police Station, has developed a procedure for requesting temporary protection for displaced citizens fleeing the Russian invasion of Ukraine. The objective of this point is to facilitate and speed up the documentary procedures necessary to regularize the administrative situation of these people, as is the case in other parts of the country, as reported by the Headquarters in a statement. The Documentation Center has begun to be operational from this Tuesday to comprehensively serve all applicants by appointment, from Monday to Sunday uninterrupted from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. Until now, all citizens who went to the National Police Stations were attended by agents of the Provincial Immigration and Borders Brigade, who processed their “Declaration of Entry” in the language of their country. Likewise, a prior appointment request system has been established, attended in Ukrainian through a ‘Call Center’ at the telephone number 910.474.444 and that is the way to be attended in this center. To carry out this procedure, Ukrainian citizens have 90 days, during which time their stay in our territory is completely legal. In this same Center they will also be assisted by social services and other institutions in charge of facilitating the accommodation of these citizens, their psychological and health assistance with the aim of implementing in the same place all the necessary measures to house the entire Ukrainian population arriving in our country.

https://goo.gl/maps/A6sVbFVNtdUMtKDo7

The National Police normally handle immigrations and asylum but they have been instructed to tell Ukranians to call 9104744444

FOR EMERGENCIES POLICE AMBULANCE FIRE CALL 112. LANGUAGES SPOKEN SPANISH, ENGLISH FRENCH ,GERMAN, SOON UKRANIAN WILL BE AVAILIBLE.

For help with housing, food and clothing go to the social work department BIENESTAR of the town where you are are staying or spent the last night. Benidorm is divided into zones and each has a social centre where social workers are based. If you do not know which to go to. Go to the main one. Concejeal de Bienestar, Carrer Pintor Lozano, 03501,Benidorm

https://goo.gl/maps/LP3UTGM23mapaGGJ8

MEDICAL CARE

Any Ukranian can get a 3 month SIP card This gives free public health care. If they go to a the nearest public medical centre called Centro Salud in Spanish it will have the Government logo. If they show their passport and write their address on a piece of paper they will get the card and can see a doctor at the centre or if urgent problem go to Urgencies at the nearest public hospital. For Benidorm and surrounding towns it is the Hospital Marina Baixa between Benidorm and Villajoyosa in Avenida Marina Baixa. Avenida Alcalde En Jaume Botella Mayor 7, 03570 Villajoyosa.

https://goo.gl/maps/cYQTnLz9RoeTn54m6

CHILDREN


When children register with the medical centre they will be given an appointment with the social worker to check on their welfare.
Parents can go to the Education department of the Ajuntament/Ayuntamiento municipality to find out about school places and free Spanish classes for all Ukranians.

VOLUNTARY ORGANISATIONS OFFERING ASSISTANCE IN BENIDORM AND SURROUNDING AREAS

Depending on the Ayuntamiento, it may be necessary to get a referral first from Social Services Bienestar in order to be referred to Caritas and The Red Cross.

CARITAS is a charity of the Catholic church.

THE SPANISH RED CROSS CRUZ ROJA   Is helping Ukrainians

They have offices in all towns. In Benidorm they are open from 9.00 to 13.00

 Gta. de los Carrascos, Bloque I- Bajo, 03501 Benidorm.

https://goo.gl/maps/UgR2Rg8cKbGic8pC6

https://www.facebook.com/Cruz.Roja.Benidorm

SHOWBOAT FOODBANK, Has closed but if anyone needs food please phone or WhatsApp Jo Holingworth on 676264825 and she can deliver a bag of food.

ESPAÑOL SPANISH

Para ayuda con una vivienda, comida y ropa diríjase al departamento de trabajo social BIENESTAR de la localidad donde se encuentre hospedado o haya pasado la última noche. Benidormm se divide en zonas y cada una tiene un centro social donde se encuentran los trabajadores sociales. Si no sabes a cuál acudir. Ir a la principal. Concejeal de Bienestar, Carrer Pintor Lozano, 03501,Benidorm

https://goo.gl/maps/LP3UTGM23mapaGGJ8

 Las instalaciones de la Ciudad de la Luz, en Alicante, han comenzado a atender a refugiados ucranianos en el Centro de Documentación habilitado para regularizar su situación de estancia y permanencia en el país. De esta forma, la Policía Nacional, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, ha desarrollado un procedimiento de solicitud de protección temporal para los ciudadanos desplazados que huyen de la invasión rusa a Ucrania. El objetivo de este punto es facilitar y agilizar los trámites documentales necesarios para regularizar la situación administrativa de estas personas, como ocurre en otros puntos del país, según ha informado la Jefatura en un comunicado. El Centro de Documentación ha comenzado a estar operativo desde este martes para atender de forma integral a todos los solicitantes con cita previa, de lunes a domingo ininterrumpidamente de 9:00 a 20:00 horas. Hasta ahora, todos los ciudadanos que acudían a las Comisarías de la Policía Nacional eran atendidos por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, quienes tramitaban su “Declaración de Entrada” en el idioma de su país. Asimismo, se ha establecido un sistema de solicitud de cita previa, que se atiende en ucraniano a través de un ‘Call Center’ en el teléfono 910.474.444 y esa es la forma de ser atendido en este centro. Para realizar este trámite, los ciudadanos ucranianos disponen de 90 días, tiempo durante el cual su estancia en nuestro territorio es completamente legal. En este mismo Centro también serán asistidos por los servicios sociales y otras instituciones encargadas de facilitar el alojamiento de estos ciudadanos, su asistencia psicológica y sanitaria con el objetivo de implantar en un mismo lugar todas las medidas necesarias para albergar a toda la población ucraniana que llega. en nuestro país.

https://goo.gl/maps/N6Gssf14YxxDugzBA

Nomalmente es La Policia Nacional que hacen los tramites de Imigración Y Asilo, Pero para los ucranianos , aconsejan que llamen al numero arriba 910 474 444

Asistencia Sanitaria

Cualquier ucraniano puede obtener una tarjeta SIP de 3 meses. Esto brinda atención médica pública gratuita. Si van al centro médico público más cercano llamado Centro Salud tendrá el logo del Gobierno. Si muestran su pasaporte y escriben su dirección en un papel, obtendrán la tarjeta y podrán ver a un médico en el centro o, si es un problema urgente, acudir a Urgencias en el hospital público más cercano. Para Benidorm y pueblos de alrededor es el Hospital Marina Baixa entre Benidorm y Villajoyosa en la Avenida Marina Baixa. Avenida Alcalde En Jaume Botella Mayor 7, 03570 Villajoyosa.

Niños

Cuando los niños se registren en el centro médico, se les dará una cita con el trabajador social para verificar su bienestar.
Los padres pueden acudir al departamento de Educación del municipio Ajuntament/Ayuntamiento para informarse sobre plazas escolares y clases de español gratuitas para todos los ucranianos.

Cruz Roja Abierto desde 9 a 13 lunes a viernes

 Gta. de los Carrascos, Bloque I- Bajo, 03501 Benidorm. No hace falta cita. Ofrecen comida y consejos en general.

https://goo.gl/maps/UgR2Rg8cKbGic8pC6

Caritas es una organización benéfica vinculada a la Iglesia Católica. Dirijense a la eglesia Catolica de su bario.

HELP IN BENIDORM

SHOWBOAT BANCO DE ROPA Y COMIDA, ha cerrado pero si se nececita comida llama o envia un WhatsApp a Jo Holingworth 676264825

AYUDA INTERNACIONAL DE BENIDORM con sede en Centro Social Jose Lorca Linares, Calle Goya s/n

Ofrecen un punto de encuentro para hablar en persona con los voluntarios sin sita previa los jueves de 11.00 a 12.00 en la cafetaria. Fuera de este tiempo contactar por este web tiene pagina de contacto, o por telefono.

Intérprete 607 385 842 habla inglés, español y chapurrea el ruso .

https://goo.gl/maps/osoAQcvdYPNrLH577

PROYECTO 4 TODOS https://www.project4all.org/contact/

Project 4 All es una organización benéfica de habla inglesa que ayuda a las personas sin hogar. Proporcionan comida, ropa y pueden ayudar con la vivienda. Ya han entregado 3 furgonetas con material humanitario a la frontera polaco-ucraniana para refugiados ucranianos Ayudarán a todos en la zona de la Costa Blanca.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda y para una atención más urgente. Por favor llame o Whatsapp: Jávea – Benissa póngase en contacto con Soeten Inglés, holandés – Whatsapp 643737584 Calpe – Benidorm contactar Jonny – Whatsapp 643476773 O Matty en – Whatsapp 604 12 79 77 SOLO HABLAN INGLES

SOURCE OF INFORMATION ON CUIDAD DE LUZ UKRANIAN REGISTRATRION CENTRE

https://www.20minutos.es/noticia/4971101/0/la-policia-comienza-a-atender-a-refugiados-en-la-comisaria-de-la-ciudad-de-la-luz-para-regularizar-su-estancia/